Czas pracy kierowcy w Polsce i krajach UE

Czas pracy kierowcy określają normy zawarte w rozporządzeniu Rady Uni Europejskiej nr 561/2006. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może trwać dłużej niż 9 godzin. Jest to czas naliczany pomiędzy dwoma dziennymi okresami odpoczynku. Może on być wydłużony do 10 godzin, jednak nie więcej jak dwa razy w okresie tygodnia. W praktyce wygląda to tak, że po 9 godzinach jazdy kierowca musi mieć dzienny okres odpoczynku, w którym może rozporządzać swoim czasem. Może być on regularny lub skrócony. Regularny odpoczynek wynosi, co najmniej 11 godzin przerwy od pracy. Może być on podzielony na dwa okresy przewidujące minimum 3 godziny przerwy, po czym wykorzystanie reszty do 9 godzin odpoczynku. Czas pracy kierowcy określa również dzienny skrócony odpoczynek. Trwa on minimum 9 godzin, nie dłużej jednak niż 11. Kierujący może wykorzystać nie więcej jak trzy skrócone dzienne okresy wypoczynku w okresie dwóch tygodni. Jeżeli zostanie przekroczony dzienny czas pracy kierowcy ustawa o transporcie drogowym nakłada na prowadzącego pojazd karę pieniężną w zależności od czasu przekroczenia. Kierowcę obowiązuje tzw. tygodniowy czas odpoczynku dający mu prawo do 45 godzin przerwy od pracy. Może wykorzystać ten czas w środku tygodnia. Czas pracy kierowcy określa terminy regularnego i skróconego okresu odpoczynku. Rozpoczyna się on nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24- godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. W okresie dwóch kolejnych tygodni kierowca musi wykorzystać minimum dwa normalne okresy odpoczynku albo jeden regularny a drugi skrócony okres odpoczynku. Rekompensatę za skrócony okres odpoczynku należy dodać do odpoczynku trwającego, co najmniej 9 godzin. Należy pamiętać, że skrócenie należy wyrównać przed końcem trzeciego tygodnia po Czas pracy kierowcy wymaga zaplanowania rozpoczęcia zmiany oraz zakończenia dnia pracy. Doba kierowcy nie jest równoznaczna z 24 godzinnym pojęciem doby regularnej. Zmiana robocza dla osoby kierującej pojazdami jest to czas zaczynający się jazdą, lub dyspozycją, aż do końca minimalnego okresu odpoczynku dziennego trwającego 11 lub 9 godzin. Zmiana robocza może obejmować okres 24 godzin lub krócej. Kierowca zawodowy po 4,5 godzinach nieprzerwanego prowadzenia pojazdu ma prawo do wykorzystanie ciągłej przerwy o wymiarze nie mniej niż 15 minut. Jeżeli kierowca zaczyna okres odpoczynku przerwa nie przysługuje. Czas pracy kierowcy określa przerwę jako nie wykonywanie żadnej pracy a tylko wypoczywanie. Przewóz drogowy może być realizowany w wykorzystaniem załogi złożonej często z dwóch kierowców. Zyskuje się w ten sposób na czasie dowozu towaru, oraz lepiej wykorzystuje wóz. Czas pracy kierowcy w załodze jest inny niż indywidualnego kierowcy. Maksymalna zmiana robocza załogi to 30 godzin. Oboje kierowcy w tym czasie mogą prowadzić po 9 godz., oraz nie mniej niż 9 godzin wypoczynku.