Zalety pracy jako kierowca

Są zawody, które posiadają wiele zalet jak i wad. Praca jako kierowca jest kojarzone z dumą z własnej pracy w utrzymaniu sił napędowych przemysłu i handlu, która pojawia się zawsze po wejściu do zaopatrywanego np. sklepu. Dzięki tej pracy można odwiedzić miejsca, których prawdopodobnie nigdy byś nie miał/a okazji widzieć. Praca jako kierowca pozwala cieszyć się wolnością, niezależnością i daje okazję do wykazania się własną inicjatywą. Ponadto praca jako kierowca sprawia, że każdy dzień pracy jest inny od poprzedniego, kierowca nie może jeździć na tej samej trasie przez długi okres czasu, gdyż nie pozwala to na wykorzystanie wszystkich zdolności danego pracownika. Praca jako kierowca oznacza brak związania codziennym reżimem pracy etatowej od ósmej do szesnastej, jest to praca dla ludzi lubiących elastyczne godziny pracy i nie angażujących się w „wyścig szczurów”. Należy jednakże mieć na uwadze, że kierowcy są ściśle kontrolowani przez tachograf będący częścią wyposażenia kabiny. Urządzenie takie umożliwia dokładny pomiar pracy kierowcy i ma na celu zapewni, że wymagane odstępy w pracy tzw. przerwy planowane wykorzystywane są regularnie, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w transporcie drogowym w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca jako kierowca może być podjęta na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzonej przez siebie działalności (z pewnymi istotnymi zastrzeżeniami). Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest dla kierowcy zazwyczaj najlepszym wyborem, gdyż kierowca może skupić się na wykonywaniu zawodu i ma głowę wolną od formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jest dobrze zabezpieczony w razie choroby czy wypadku, zapewnia kierowcy urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, dodatkowo sprawia, że z umowy wynikają diety za podróż oraz ryczałt za noclegi spędzone w podróży, z umowy ograniczona jest odpowiedzialność kierowcy za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz gwarantuje pewną stabilność związaną z minimalnymi przewidzianymi w Kodeksie pracy okresami wypowiedzenia umowy. Praca jako kierowca posiada też wady takie jak stałe związanie z pracodawcą i obowiązek wykonywania jego poleceń, ograniczenie w możliwości podejmowania konkurencyjnego zatrudnienia, brak możliwości wliczania pewnych wydatków, np. kursów doszkalających, w koszty wykonywania zawodu(istnieje w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Obowiązkiem kierowcy jest kierowanie pojazdem ciężarowym w ruchu międzynarodowym lub krajowym wraz z czynnościami związanymi z wykonywaniem przewozu towarów i osób w transporcie drogowym(w tym przygotowaniem do przewozu, czynności załadunkowych i rozładunkowych, należytego wykonania przewozu w imieniu przedsiębiorstwa i rozliczenia się). Ponadto osoba na tym stanowisku powinna mieć prawo jazdy odpowiedniej kategorii i pozytywną opinię badań lekarskich oraz psychologicznych. Praca jako kierowca wymaga, aby pracownik posiadał cechy takie jak szybki refleks, spostrzegawczości, zdolności do koncentracji i podzielności uwagi, odporności na monotonię i wytrzymałości na długotrwały wysiłek. Pomocne mogą być dobra orientacja w terenie, wyobraźnia przestrzenna czy dobra pamięć i umiejętności techniczne.