Rodzaje transportu drogowego

Transport drogowy to jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych za pomocą kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Środki transportu do przewozu ładunków to m.in. wszelkiego rodzaju samochody dostawcze, samochody ciężarowe (o nadwoziu uniwersalnym, specjalizowanym albo specjalnym), ciągniki oraz pociągi drogowe. Natomiast środki transportu do przewozu osób podzielić można na indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego i będą to rowery, motorowery, motocykle, samochody osobowe oraz autobusy, autokary i trolejbusy, a także taksówki. Transport drogowy zapewnia możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Istnieje kilka typów transportu drogowego. Podział ten wprowadziła ustawa o transporcie drogowym. Ustawa ta wprowadziła podział transportu według działalności gospodarczej i dlatego wyróżniamy transport drogowy zarobkowy oraz transport niezarobkowy, który jest prowadzony na własne potrzeby. Następny podział to według kryterium terytorialnego, który pozwala wydzielić takie typy transportu jak krajowy transport drogowy(wszystkie przewozy odbywają się w obrębie danego kraju z zastosowaniem pojazdów zarejestrowanych w kraju) oraz międzynarodowy transport drogowy(działa również poza granicami kraju). Kolejny podział wprowadza transport kombinowany, który działa poprzez więcej niż jedną gałąź transportu(na początku oraz na końcu drogi wykorzystywany jest transport drogowy, a pomiędzy nimi wykorzystuje się transport wodny lub kolejowy). Następnie transport multimodalny polegający na na przewozie towarów przez minimum dwie gałęzie transportu. Z kolei transport inertermodalny to taki rodzaj transportu, w którym towar nie zmienia jednostki ładunkowej. Należy pamiętać, że istnieje ustawa, która dotyczy transportu kombinowanego, w której jest dokładnie rozpisana krok po kroku, wskazuje na odległości i na możliwości środków transportu. Transport drogowy kombinowany można podzielić na cztery rodzaje pod względem zarówno ilości operatorów, jak i rodzaju operatorów. Zatem wyróżniamy tradycyjny transport kombinowany wykonywany przez wielu operatorów, transport bimodalny wykonywany przez pojedynczego operatora, transport intermodalny, czyli wykonywany przez pojedynczego operatora transportu intermodalnego oraz ostatni transport multimodalny wykonywany przez pojedynczego operatora transportu multimodalnego. Transport drogowy bimodalny jest to transport, który wykorzystuje dwa rodzaje środków transportu(transport drogowy oraz transport kolejowy). Wadami tego typu transportu są energochłonność, czy szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Z kolei to ten typ transportu posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg. Transport drogowy jest również elementem transportu miejskiego. Transport samochodowy to najbardziej powszechna i najczęściej używana forma transportu w dzisiejszych czasach. Ze względu na gęstą sieć dróg oraz przystanków, transport samochodowy pozwala znacznie dokładniej odpowiada na potrzeby transportowe terenu niż kolej. Cechą charakterystyczną tego rodzaju transportu są przewozy na bliskie i średnie odległości, z uwagą na rozmieszczenie produkcji i osadnictwa, przystosowaniem środków transportu do przewozu prawie wszystkich rodzajów ładunków.